menu
play_arrow

Stadshagen; Zwolle

23 March 2018
star

Stadshagen is de eerste woonwijk die ten westen van het Zwarte water is gebouwd. De woonwijk is een Vinex-locatie gelegen in de polder Mastenbroek. Van oudsher werd de polder gebruikt voor de landbouw. Doordat de polder in een komgebied lag (een lager gelegen gebied in een rivierlandschap dat bestaat uit klei), was het niet aantrekkelijk om te wonen. Echter wisten boeren door de bouw van terpen zich te verweren tegen overstromingen. Terpen zijn hoger gelegen heuvels (bestaande uit zand) waar de boeren boerderijen op bouwden. Naast de oude boerderijen heeft men in 1440 het kasteel werkeren opgericht. Dit kasteel zou zij gebruikt als gevangenis. Het kasteel is meerdere keren aangevallen waardoor er veel vernield is. In 1996 zijn er oude restanten van het kasteel gevonden. Deze restanten behoren tot de cultuurhistorsiche elementen en hebben een educatieve waarde. De cultuurhistorische elementen geven ons een idee hoe onze voorouders hebben geleefd. In deze tour bezoeken we plekken in Stadshagen die een hoge cultuurhistorische waarde hebben. Bij deze plekken worden vragen gemaakt die gerelateerd zijn aan het thema bevolking en ruimte. 

  • place Station Stadshagen

  • place Kinderspeeltuin

  • place Gevarieerde woningen

  • place Gemeentelijk monument

Related